§ 10. - Zasady i tryb udzielania przez państwowe jednostki handlowe zamówień na dostawy, roboty i usługi dotyczące artykułów przeznaczonych na eksport.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.21.136

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1965 r.
§  10.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Prodimex" może - bez ograniczeń wynikających z przepisów §§ 6-9 - udzielać zamówień na dostawy artykułów przeznaczonych na eksport oraz na roboty i usługi dotyczące artykułów przewidzianych na eksport:
1)
Centralnemu Związkowi Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu;
2)
centralom zaopatrzenia i zbytu przemysłu prywatnego;
3)
organizacjom społecznym, które wykażą się posiadaniem zezwolenia Ministra Finansów na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli zamówienie nie może być wykonane przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2.