Rozdział 4 - Przekazywanie innych obiektów majątkowych. - Zasady i tryb przekazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.28.225 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1981 r.

Rozdział  4.

Przekazywanie innych obiektów majątkowych.

§  9.
Zasady i tryb przekazywania obiektów majątkowych nie będących zakładem lub nieruchomością określają odrębne przepisy.