Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.