Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  17. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do szkód powstałych na obszarach leśnych, wchodzących w skład państwowego gospodarstwa leśnego.