Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.21.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1962 r.
§  13. Jeżeli postępowanie ugodowe nie zostanie zakończone w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia przez poszkodowanego, może on wystąpić z wnioskiem o ustalenie wysokości odszkodowania przez organ określony w § 12.