Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  8.
1. Władze instytucji kredytu długoterminowego obowiązane są wskazać i oddać likwidatorowi cały majątek instytucji wraz z aktami oraz udzielać potrzebnych wyjaśnień.
2. Z chwilą objęcia obowiązków przez likwidatora zarząd sprawami instytucji przechodzi z mocy samego prawa na likwidatora, który odtąd reprezentuje instytucję sam bądź przez swych pełnomocników.