Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  40.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.