Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  37.

Przy likwidacji w trybie niniejszego dekretu nie mają zastosowania przepisy o likwidacji zawarte w innych ustawach oraz statutach likwidowanych instytucji.