Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  21. 4

Jeżeli w majątku likwidowanej instytucji znajdują się aktywa, do realizacji których w czasie trwania likwidacji istnieją przeszkody, to do aktywów takich mają zastosowanie przepisy art. 36, a likwidację przeprowadza się tak, jak gdyby aktywów tych nie było.

4 Art. 21 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.