Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.
Art.  1. 1

Przepisy niniejszego dekretu mają zastosowanie do likwidacji następujących instytucyj kredytu długoterminowego: 1) Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Warszawie, 2) Zachodnio-Polskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Poznaniu, 3) Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi, 4) Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Piotrkowie, 5) Lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Lublinie, 6) Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kielcach, 7) Radomskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Radomiu, 8) Częstochowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Częstochowie, 9) Kaliskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Kaliszu, 10) Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Płocku, 11) Białostockiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Białymstoku, 12) Towarzystwa Kredytowego Miejskiego w Siedlcach w likwidacji, 13) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, 14) Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, 15) Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego w Warszawie, 16) Towarzystwa Kredytowego miasta Suwałk w Suwałkach.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. (Dz.U.51.31.241) zmieniającej nin. dekret z dniem 1 stycznia 1950 r.