Art. 7. - Zasadnicza ustawa sanitarna.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.371

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1926 r.
Art.  7. 1

Wydatki, wynikające z art. 3, z wyjątkiem punktów 5 i 8, dalej przepisów art. 4 i 5 niniejszej ustawy, obciążają w całości związki komunalne.

W razie uchylenia się gminy od asygnowania niezbędnych sum na wydatki powyższe, odpowiednie sumy mogą być wprowadzone do budżetu gmin przez władze nadzorcze na wniosek Ministra Zdrowia Publicznego.

Stosunek, w jakim skarb Państwa weźmie udział w ponoszeniu niektórych wydatków, wynikających z art. 3, p. 5 i 8, określą oddzielne ustawy.

1 Art. 7 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1926 r. (Dz.U.26.28.167) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 marca 1926 r.