§ 4. - Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.2020.184 - OpenLEX

§ 4. - Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.184

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 2020 r.
§  4. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.