§ 4. - Zarządzenie wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.39.308

Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1988 r.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.