§ 3. - Zarządzenie wyborów ponownych w okręgu wyborczym nr 8, utworzonym dla wyboru Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ulanowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.39.308

Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 1988 r.
§  3.
Dni, w których upływają terminy dokonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, których ponowne przeprowadzenie jest niezbędne, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.