Zarządzenie wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.27.113

Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1985 r.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 10 czerwca 1985 r.
o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 26, poz. 112) Rada Państwa uchwala, co następuje:
Zarządza się wybory do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 13 października 1985 r.
Daty wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwala wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczejTreść czynności
12
do 15 czerwca 1985 r.- ogłoszenie uchwały Rady Państwa o

zarządzeniu wyborów do Sejmu PRL

- ogłoszenie uchwały Rady Państwa w

sprawie liczby posłów wybieranych z

krajowej listy wyborczej

do 25 czerwca 1985 r.- zgłoszenie Radzie Państwa

ukonstytuowania się Ogólnopolskiego

Konwentu Wyborczego

- powołanie Państwowej Komisji

Wyborczej

- podanie do wiadomości wyborców uchwały

Rady Państwa w sprawie liczby okręgów

wyborczych, ich granic i numerów,

liczby posłów wybieranych w

poszczególnych okręgach oraz siedzib

okręgowych komisji wyborczych

do 28 czerwca 1985 r.- zgłoszenie Radzie Państwa

ukonstytuowania się wojewódzkich

konwentów wyborczych

do 5 lipca 1985 r.- powołanie okręgowych komisji wyborczych
19 sierpnia 1985 r.- podanie do wiadomości wyborców uchwał

prezydiów rad narodowych stopnia

podstawowego w sprawie numerów i granic

obwodów głosowania oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych

do 29 sierpnia 1985 r.- powołanie obwodowych komisji wyborczych
do 13 września 1985 r.- zgłoszenie list wyborczych do

zarejestrowania wraz z oświadczeniami

kandydatów na posłów o wyrażeniu zgody

na kandydowanie

13 września 1985 r.- przesłanie spisów wyborców

przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych

15 września 1985 r.- wyłożenie spisów wyborców do

publicznego wglądu

23 września 1985 r.- podanie do wiadomości wyborców danych o

kandydatach na posłów