Art. 14. - [Osoby uprawnione do dokonywania czynności zachowawczych] - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane z sukcesją przedsiębiorstw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.170 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  14.  [Osoby uprawnione do dokonywania czynności zachowawczych]
1. 
Osobami uprawnionymi do dokonywania czynności, o których mowa w art. 13, są:
1)
małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
2)
spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, albo
3)
spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy albo zapisobierca windykacyjny, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.
2. 
Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego czynności, o których mowa w art. 13, może dokonywać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.