[Powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego] - Art. 54. - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia... - Dz.U.2021.170 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego] - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane z sukcesją przedsiębiorstw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.170 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  54.  [Powołanie kolejnego zarządcy sukcesyjnego]

W przypadku zajścia zdarzeń, o których mowa w art. 53, do powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego przepisy art. 12 ust. 1-9 stosuje się odpowiednio, chyba że przedsiębiorca powołał zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w art. 11 ust. 2. Uprawnienie do powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym poprzedni zarządca sukcesyjny został wykreślony z CEIDG.