[Decyzje związane z przedsiębiorstwem objęte przepisami rozdziału] - Art. 36. - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby... - Dz.U.2021.170 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Decyzje związane z przedsiębiorstwem objęte przepisami rozdziału] - Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej i inne ułatwienia związane z sukcesją przedsiębiorstw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.170 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  36.  [Decyzje związane z przedsiębiorstwem objęte przepisami rozdziału]

Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do decyzji związanych z przedsiębiorstwem, z wyłączeniem przypadków, gdy:

1)
zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja może zostać wydana wyłącznie wobec osoby fizycznej;
2)
prawa i obowiązki wynikające z decyzji przechodzą z mocy prawa na następców prawnych przedsiębiorcy z chwilą jego śmierci.