Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.16.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 1918 r.

DEKRET
Rady Regencyjnej w przedmiocie zarządu sprawami komunalnemi na terenie c. i k. wojskowego Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Do czasu objęcia całkowitego zarządu administracyjnego na terenie c. i k. wojskowego Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego obowiązywać będą tymczasem następujące przepisy.
Art.  1.

Zarząd sprawami komunalnemi w c. i k. wojskowem Generalnem Gubernatorstwie Lubelskiem sprawują władze polskie. Należy Do nich wykonanie przepisów prawnych o reprezentowaniu gmin i powiatów i zarządzaniu niemi podług istniejących ustaw samorządowych.

Art.  2.

Kompetencje c. i k. Generalnego Gubernatorstwa wojskowego w przedmiocie zarządu sprawami komunalnemi (a więc przedewszystkiem wypływające z §§ 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 19, 20 i 21 rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1916 r. Dz. Rozp. № 64; §§ 3, 54, 62, 63, i 64 rozporządzenia z dn. 31 października 1916 r. Dz. Rozp. Generalnego Gubernatorstwa wojskowego № 102; §§ 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 19, 20 i 21 rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1916 r. Dz. Rozp. № 65; §§ 22, 48, 56 i 57 rozporządzenia z dn. 5 marca 1918 r. Dz. Rozp. № 19; §§ 1, 7, 9, 12, 15, 16, 17 i 18 rozporządzenia z dn. 17 września 1917 r. Dz. Rozp. № 76; wreszcie § 3 rozporządzenia z dn. 5 października 1918 r. Dz. Rozp. № 84) - przekazane zostają Polskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Kompetencje c. i k. Komendantów powiatowych w przedmiocie zarządu sprawami komunalnemi (a więc przedewszystkiem wypływające z §§ 6. 19 i 20 rozporządzenia z d. 18 sierpnia 1916 r. Dz. Rozp. № 64; §§ 3, 8, 28 i 62 rozporządzenia z d. 31 października 1916 r. Dz. Rozp. Generalnego Gubernatorstwa wojskowego № 102; §§ 6, 14, 18, 19 1 20 rozporządzenia z dn. 18 sierpnia 1916 r. Dz. Rozp. № 65; §§ 3, 8, 27, 56 i 58 rozporządzenia z dn. 5 marca 1918 r. Dz. Rozp. № 19; §§ 10, 11, 12, 13, 15 i 16 rozporządzenia z dn. 17 września 1917 r. Dz. Rozp. № 76; wreszcie §§ 3, 10 i 11 rozporządzenia z dn. 5 października 1917 r. Dz. Rozp. № 84) - przekazane zostają Polskim Komisarzom Powiatowym.

Urząd kierowników biur reprezentacji powiatowych zostaje skasowany.

Art.  3.

Wykonanie niniejszego dekretu poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  4.

Niniejsza ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Dan w Warszawie, dnia 4 listopada 1918 roku.