§ 2. - Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1138

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  2.
Wymiana ta odbywać się będzie na zasadach zawartych w rozporządzeniu Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. O zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Francją (Dz. U. R. P. № 40 poz. 341).