§ 1. - Zaprowadzenie wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.137.1138

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1923 r.
§  1.
Od dnia 1 stycznia 1924 r. wprowadza się wzajemny wymianą przekazów pocztowych między Polską a Terytorjum Sarry.