Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.43.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1922 r.
§  1. Od dnia 15 czerwca 1922 r. zaprowadza się wzajemną wymianę paczek pocztowych między Polską a Rumunją.