Art. 32. - [Dochodzenie epidemiologiczne i dalsze czynności podejmowane przez inspektora sanitarnego] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2069 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2021 r. do: 8 grudnia 2021 r.
Art.  32.  [Dochodzenie epidemiologiczne i dalsze czynności podejmowane przez inspektora sanitarnego]
1. 
W przypadku uzyskania danych lub innych informacji o podejrzeniach lub przypadkach zakażeń, zachorowań lub zgonów z powodu choroby zakaźnej państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, kierując się opartą na wiedzy medycznej własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego oraz wytycznymi państwowego inspektora sanitarnego wyższego stopnia, niezwłocznie weryfikuje uzyskane informacje, przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na tę chorobę zakaźną.
2. 
Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, uzyskuje się na podstawie:
1)
zgłoszeń, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 8 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1;
2)
danych uzyskanych z indywidualnego nadzoru epidemiologicznego;
3)
danych przekazanych przez punkty kontaktowe wspólnotowych i międzynarodowych systemów wczesnego ostrzegania;
4)
danych i informacji pochodzących z innych źródeł, w szczególności dotyczących ognisk epidemicznych zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną.