[Pobieranie przez ratowników medycznych wymazów w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2] - Art. 47c. -... - Dz.U.2022.1657 t.j. - OpenLEX

Art. 47c. - [Pobieranie przez ratowników medycznych wymazów w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1657 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  47c.  [Pobieranie przez ratowników medycznych wymazów w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2]

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostki:

1)
współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1-4 tej ustawy,
2)
podległej Ministrowi Obrony Narodowej

- może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem.