[Rozszerzenie stosowania przepisów o czasie pracy, dyżurach i okresach odpoczynku pracowników wykonujących zawód medyczny] -... - Dz.U.2022.1657 t.j. - OpenLEX

Art. 47a. - [Rozszerzenie stosowania przepisów o czasie pracy, dyżurach i okresach odpoczynku pracowników wykonujących zawód medyczny] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1657 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  47a.  [Rozszerzenie stosowania przepisów o czasie pracy, dyżurach i okresach odpoczynku pracowników wykonujących zawód medyczny]

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 95-99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974 i 1079) stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.