[Dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych... - Dz.U.2022.1657 t.j. - OpenLEX

Art. 46e. - [Dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępnionych przez Agencję Rezerw Materiałowych] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1657 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r. do: 9 grudnia 2022 r.
Art.  46e.  [Dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych udostępnionych przez Agencję Rezerw Materiałowych]

Udostępnione z rezerw strategicznych:

1)
produkty lecznicze,
2)
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, jeżeli wymagają przechowywania w szczególnych warunkach

- są dystrybuowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.