[Nieprzestrzeganie obowiązku zakrycia ust i nosa jako uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży towaru] - Art. 46bb. -... - Dz.U.2022.1657 t.j. - OpenLEX

Art. 46bb. - [Nieprzestrzeganie obowiązku zakrycia ust i nosa jako uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży towaru] - Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1657 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  46bb.  [Nieprzestrzeganie obowiązku zakrycia ust i nosa jako uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży towaru]

Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052, 2269 i 2328).