Art. 4. - Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.35.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1930 r.
Art.  4. 4

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje do dnia 30 czerwca 1930 r.

Rada Ministrów jest władna przedłużać moc obowiązującą niniejszego rozporządzenia.

4 Art. 4 zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 21 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.125) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 13 marca 1930 r.