Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.448

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 sierpnia 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w okresie od 2 sierpnia do 2 listopada 1920 r.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dn. 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61, poz. 364) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 lipca 1920 r. (Dz. U. 1920 r. № 66 poz. 440) niniejszem przedłużam, względnie wprowadzam na całym obszarze byłego zaboru rosyjskiego na okres od dnia 2 sierpnia 1920 r. do dnia 2 listopada 1920 r. moc obowiązującą rozporządzeń moich, ogłoszonych w № 172 Monitora Polskiego z 1919 r. i później zarządzonych na podstawie ustawy powyższej w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa, a obowiązujących w poprzednim okresie.