Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 18 lipca 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. z dnia 1 sierpnia 1919 r. № 61 poz. 364), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw z dnia 30 kwietnia 1920 r. № 36 poz. 208), niniejszem wprowadzam w powiatach: łomżyńskim i augustowskim na okres czasu do dnia 2 sierpnia 1920 r. rozporządzenia moje wydane w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w "Monitorze Polskim" № 172 z 1919 r.
Warszawa, dnia 18 lipca 1920 r.