Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.57.359

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiatach: płońskim, łowickim, rypińskim, sierpeckim i przasnyskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r., ogłoszonej w Dzienniku Praw z dnia 1 sierpnia 1919 r., № 61, poz. 364, w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 1920 r., № 36, poz. 208, niniejszem wprowadzam w powiatach: płońskim, łowickim, rypińskim, sierpeckim i przasnyskim na okres czasu do dnia 2 sierpnia 1920 r. rozporządzenia moje wydane w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w "Monitorze Polskim" № 172.
Warszawa, dnia 15 lipca 1920 r.