Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.337

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 lipca 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw z dnia 1 sierpnia 1919 r., № 61, poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 1920 r. № 36, poz. 208, niniejszem wprowadzam w powiatach: łódzkim, brzezińskim, łaskim, wieluńskim, piotrkowskim, nowo-radomskowskim, białostockim, bielskim, sokolskim, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, włodawskim, bialskim, konstantynowskim, łukowskim, puławskim, siedleckim i zamojskim na okres czasu do dnia 2 sierpnia 1920 r. rozporządzenia moje wydane w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w "Monitorze Polskim" № 172.