Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.21.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 10 marca 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 roku w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw z dnia 1 sierpnia 1919 roku, № 61, poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1920 roku, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lutego 1920 roku, № 9, poz. 54; niniejszem wprowadzam w mieście Lublinie oraz w powiatach Lubelskim, Puławskim i Chełmskim na okres czasu do dnia 2 maja 1920 roku rozporządzenia moje, wydane w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w Monitorze Polskim № 172.