[Roczny plan finansowy Funduszu Dostępności] - Art. 41. - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Roczny plan finansowy Funduszu Dostępności] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  41.  [Roczny plan finansowy Funduszu Dostępności]

Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporządzany na każdy rok budżetowy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.