[Środki Funduszu Dostępności przekazane BGK jako koszty Funduszu] - Art. 40. - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi... - Dz.U.2022.2240 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Środki Funduszu Dostępności przekazane BGK jako koszty Funduszu] - Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2240 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2022 r.
Art.  40.  [Środki Funduszu Dostępności przekazane BGK jako koszty Funduszu]

Środki Funduszu przekazane zgodnie z art. 37 ust. 1 stanowią koszty Funduszu.