[Podejmowanie działań interwencyjnych] - Art. 32. - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady... - Dz.U.2022.1537 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Podejmowanie działań interwencyjnych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1537 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  32.  [Podejmowanie działań interwencyjnych]
1. 
W sytuacji:
1)
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa,
2)
konieczności wypełnienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych dotyczących zabezpieczenia rynku ropy naftowej lub rynku paliw

- podejmuje się działania interwencyjne, o których mowa w ust. 2.

2. 
Działania interwencyjne polegają na:
1)
obniżeniu ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych przez ich wprowadzenie na rynek, lub
2)
obowiązkowej sprzedaży zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, lub zapasów agencyjnych w określonej ilości, lub
3)
ograniczeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, lub
4)
ograniczeniu zużycia paliw przez odbiorców.