Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  50.  [Prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych oraz wyrobów medycznych; pierwszeństwo w umieszczaniu dzieci w żłobkach, domach dziecka oraz przedszkolach]

Osoby pobierające renty rodzinne mają również prawo do świadczeń określonych w art. 28 i 29.