Art. 39. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1656 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2021 r.
Art.  39. 

(uchylony).