Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  3.  [Źródło finansowania zaopatrzenia]

Zaopatrzenie określone w ustawie przysługuje z funduszy państwowych.