Art. 13. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. - Dz.U.2022.2287 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2287 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 28 lutego 2023 r.
Art.  13. 

(uchylony).