Rozdział 9 - Ulgi taryfowe przy przejazdach kolejami. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  9.

Ulgi taryfowe przy przejazdach kolejami.

Minister Komunikacji w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac określi wysokość, zasady i tryb przyznawania ulg taryfowych dla inwalidów przy przejazdach kolejami.