Art. 47. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  47.

Renty przyznane na podstawie przepisów art. 42-46 wypłaca się:

1)
od dnia 1 stycznia 1968 r. w przypadkach, gdy przyznano je z urzędu,
2)
za okres nie dłuższy niż 3 miesiące wstecz od zgłoszenia wniosku i nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 1968 r. w przypadkach, gdy przyznano je na wniosek zainteresowanego.