Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.288 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  18d.  8 [Prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego]

 (uchylony).

8 Art. 18d uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1635) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2019 r.