Art. 7. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  7.
1.
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń wymienionych w art. 1 ust. 2 należy do zadań organów gospodarki komunalnej prezydium rady narodowej.
2.
Urządzenia jednostek gospodarczych określonych w art. 6 ust. 3, służące do zaopatrywania w wodę, podlegają w zakresie utrzymania ich w należytym stanie technicznym kontroli organów gospodarki komunalnej prezydiów rad narodowych lub wyznaczonym przez te organy jednostek organizacyjnych.