Art. 5. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  5. 4

Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Komitetem do Spraw Urbanistyki i Architektury określi zasady i tryb sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowej urządzeń wymienionych w art. 2 pod względem technicznym.

4 Art. 5 zmieniony przez art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę (Dz.U.65.51.314) z dniem 16 marca 1966 r.