Art. 14. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  14.
1.
Właściciele budynków nowo wznoszonych odbudowanych lub gruntownie naprawionych (kapitalnie odremontowanych), przeznaczonych na cele mieszkalne lub użytkowe, mają obowiązek zaopatrywania budynku na własny koszt w instalacje wodociągowe i połączenia go z siecią wodociągową biegnącą wzdłuż przyległej ulicy.
2.
Właściciele i użytkownicy nieruchomości już zabudowanych mają obowiązek podłączenia ich nieruchomości na własny koszt do sieci wodociągowej w ciągu jednego roku od założenia sieci wzdłuż przyległej ulicy; po upływie tego okresu organ gospodarki komunalnej prezydium rady narodowej może dokonać podłączenia na koszt właściciela i zabezpieczyć wydatkowane środki na nieruchomości z ustawowym pierwszeństwem hipotecznym.