Art. 11. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  11.
1.
Na obszarach, na których występują niedobory w zakresie zaopatrywania w wodę ludności, Ministrowie Żeglugi i Gospodarki Wodnej oraz Gospodarki Komunalnej mogą zarządzić kontyngentowanie wody dostarczanej przez komunalne przedsiębiorstwa (zakłady) wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych. Pobieranie wody ponad ustalony kontyngent powoduje podniesienie opłaty za zużytą wodę; opłata ta wpływa na rzecz przedsiębiorstwa (zakładu) dostarczającego wodę.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali wysokość opłat za wodę pobraną ponad przyznany kontyngent oraz zasady i tryb wymierzania, pobierania oraz umarzania wpłat za zużycie wody ponad kontyngent.