Art. 1. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  1.
1.
Rady narodowe czuwają nad zaopatrywaniem ludności w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych.
2.
Budowa (rozbudowa, odbudowa) komunalnych urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę na terenie miast i osiedli należy do zakresu działania prezydiów rad narodowych tych miast i osiedli.