§ 5. - Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.
§  5.
Minister Przemysłu i Handlu może w drodze zarządzenia ograniczyć zakup dokonywany przez osoby mające uprawnienia do wykonywania rzemiosła wędliniarsko-rzeźnickiego i wyrębu mięsa, wyrobu konserw mięsnych, zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych na potrzeby własnych warsztatów rzemieślniczych - przez określenie, na jakim terenie lub w jakich przedsiębiorstwach oraz w jakiej ilości zakup ten może być dokonywany.