§ 4. - Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.
§  4.
Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej przysługują uprawnienia władz wynikające z § 2.

Zleca się Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej ustalenie każdorazowo zakresu obowiązków wynikających z przepisu § 2 oraz wykonywanie kontroli obowiązków wyszczególnionych w tymże paragrafie.